Het waarom van innovatie binnen Renotec

Samen met het betere economische klimaat nemen de bouwactiviteiten in België toe, niet enkel op het gebied van de private, maar ook de publieke bouwsector.  Gezonde concurrentie leidt echter tot scherpe prijzen en betere marges dienen te komen van interne verbeteringen en in mindere mate van een aantrekkende markt.

Bij Renotec geloven wij dat innovatie op gebied van digitalisering en industrialisatie van het bouwproces niet enkel bijdraagt tot kostenbesparingen, maar zien het als een middel om de arbeidsproductiviteit te verhogen.

Innovatie in renovatietechnieken bezorgt ons een competitief voordeel.  “Innovatief” is met reden één van onze vier kernwaarden.  Het maakt integraal deel uit van het Renotec DNA.

 

Enkele recente innovatieprojecten binnen Renotec

Digitalisering

Renotec zet als bedrijf volop in op verdere digitalisering.  Door onze recente samenwerking met Aproplan verbeteren wij onze efficiëntie en kunnen wij betere service en prijzen aanbieden aan onze klanten.

 

Renovatie

De Sint-Theodardus kerk in Beringen is één van de imposante Limburgse mijnkerken van vorige eeuw.  De glasramen werden door de mijnwerkers zelf gemaakt in een voor die tijd revolutionaire techniek.  Het glas werd gegoten bij Val-Saint-Lambert en vervolgens op de mijnsite in gewapend beton gegoten.  Een groot deel daarvan is nu in verval.  Renotec verzorgt de renovatie van deze “glas-in-beton” -ramen door middel van een innovatieve renovatie techniek.

Renovatie Sint-Theodarduskerk

 

Warmterecuperatie uit riolen

Europa stelt torenhoge doelstellingen voor gebruik van hernieuwbare energie.  Om deze doelstellingen te realiseren is het noodzakelijk om alle alternatieven van wind- en zonne-energie te onderzoeken.  Renotec draagt een steentje bij door een haalbaarheidsstudie voor warmterecuperatie uit riolen.

 

ESF – innoveren met mensen

 

 

Opleiding in bedrijven

Dit ESF-project is gericht op het aanleren van sociale vaardigheden voor nieuwe projectleiders, ploegbazen en diverse andere medewerkersfuncties binnen onze organisatie. Deze sociale vaardigheden zijn essentieel voor de verdere zelfontplooiing van de medewerkers en om de samenwerking binnen teams, met klanten en met andere afdelingen te verbeteren. Het merendeel van onze medewerkers is laagopgeleid en heeft nooit een opleiding gekregen in sociale vaardigheden. Ook voor de hoger opgeleiden was er op de hogeschool of universiteit geen of weinig aandacht voor soft skills. We voorzien ook een opleiding in de cluster van digitale competenties voor het gebruik van tablet en computer.

Voor de realisatie van deze opleidingsnood heeft Renotec een projectaanvraag ingediend en goedgekeurd gekregen bij ESF met als naam “Een leven lang leren bij Renotec”.

Renotec ontvangt hiervoor vanuit ESF €39.528 en vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds €59.292. Het project loopt van 1 oktober 2017 tot 31 maart 2019.

 

Duurzaam loopbaanbeleid

Dit ESF-project is gericht op het aanleren van sociale vaardigheden voor nieuwe projectleiders, ploegbazen en diverse andere medewerkersfuncties binnen onze organisatie. Deze sociale vaardigheden zijn essentieel voor de verdere zelfontplooiing van de medewerkers en om de samenwerking binnen teams, met klanten en met andere afdelingen te verbeteren. Het merendeel van onze medewerkers is laagopgeleid en heeft nooit een opleiding gekregen in sociale vaardigheden. Ook voor de hoger opgeleiden was er op de hogeschool of universiteit geen of weinig aandacht voor soft skills. We voorzien ook een opleiding in de cluster van digitale competenties voor het gebruik van tablet en computer.

Voor de realisatie van deze opleidingsnood heeft Renotec een projectaanvraag ingediend en goedgekeurd gekregen bij ESF met als naam “Werkbaar werk in Plan 2020”.

Renotec ontvangt hiervoor vanuit ESF €31.093,10 en vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds €46.639,65 waarbij er een eigen inbreng wordt voorzien van €77.732,75. Het project loopt van 1 april 2018 tot 30 september 2019.