Civiele Kunstwerken

Renotec is gespecialiseerd in de renovatie van civiele kunstwerken. Een kunstwerk is een uiterst gangbaar begrip in de burgerlijke bouwkunde en de spoor-, weg- en waterbouw. Onder de kunstwerken worden bijvoorbeeld aquaducten, bruggen, tunnels, viaducten en sluizen gerekend. Kunstwerken hebben een essentiële, economische waarde en de renovatie ervan is vaak de enige, juiste oplossing.

civiel-banner