Rioleringsonderhoud en -herstellingen

Als erkend rioleringsaannemer speelt Renotec in op de vraag naar gespecialiseerde uitvoerders van rioolaansluitingen, interventies voor herstellingen en kleine uitbreidingen op rioleringsinfrastructuur. Dit doen wij voornamelijk in de vorm van raamcontracten met rioolbeheerders.

De organisatie van deze raamcontracten vraagt een specifieke aanpak waarbij een groot aantal deelopdrachten binnen een korte termijn worden afgerond en dit steeds volgens de juiste uitvoeringsmethode overeenkomstig typebestek 250. Renotec heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd om de samenwerking met de rioolbeheerders te optimaliseren op vlak van planning, projectwerking en communicatie.

Met onze bekwame vakmensen realiseren wij een veilige, vlotte en kwaliteitsvolle afhandeling van de werken. Wij stemmen onze dienstverlening zo veel als mogelijk af op maat van de rioolbeheerder.

Interactie en communicatie met de omwonenden is van groot belang bij onderhouds- en herstellingswerken.

Onze ervaring, vakmanschap en efficiëntie gaan hier hand in hand en zodoende beperken we de hinder voor buurtbewoners en voorbijgangers tot een minimum..