Veiligheid en milieu

Veiligheid dragen we hoog in het vaandel bij Renotec. De verwachtingen ten aanzien van onze VCA**-erkenning maken we dan ook dag in dag uit waar. Onze constante inzet op veiligheid loont. Zo daalde onze frequentiegraad de laatste jaren.

Elk ongeval is er één te veel en daarom blijven wij inzetten op veiligheid.

 

 

 

Deze staat voor As Safe As Possible.  Het is onze keuze om veilig te werken. Veiligheid vergt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leidinggevenden en van de medewerkers.

Maar veilig werken is ook economisch werken (minder fouten, meer kwaliteit, …).

Renotec maakt dan ook werk van een veiligheidscultuur die zich richt op iedereen (afdelingshoofden, projectleiders, calculatie, aankoop, magazijn & atelier, ploegbazen, arbeiders, administratie, …).  We nemen de tijd voor veiligheid.

 

ASAP-campagne part 1

ASAP-campagne part 2

 

Veiligheid m.b.t. asbestsanering

Er zijn strikte veiligheidsmaatregelen gekoppeld aan asbestsanering. Renotec voldoet daaraan. Wij kregen een ministeriële erkenning voor asbestverwijdering volgens het recht in het KB. Wij beschikken over het BELAC-certificaat en het ISO 9001:2015-certificaat.

Aannemers die asbestsaneringswerken uitvoeren, moeten door het Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ( FOD WASO ) zijn erkend. Renotec is een van de grotere erkende ondernemingen.
De verwijderingmethodes zijn nauwkeurig omschreven in de wetgeving. De werken staan ook onder constant toezicht van een onafhankelijk, erkend labo en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ( FOD WASO ) Afdeling Toezicht op het Welzijn op het Werk ( TWW ) en/of het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).