Monumentrestauratie

Renotec is specialist in de restauratie van historisch waardevolle gebouwen en geklasseerde monumenten. Voor deze projecten investeren we bewust in onze belangrijkste troef: eigen middelen en vooral eigen vakmannen. Dankzij onze ervaren vakmensen en gespecialiseerde technieken pakken we projecten met de grootste zorg aan en leveren zo de beste kwaliteit af.

 

monumentrestauratie-banner

 

Waardevolle historische gebouwen en monumenten doen herleven

Restauratie staat voor het conserveren, consolideren en reconstrueren van beschermde en geklasseerde waardevolle gebouwen en monumenten. Restaureren volgens de regels van de kunst: daar gaan we prat op. Renotec restaureert correct, duurzaam en met oog voor de historische context.

 

Eigen vakmanschap

Niet louter projectcoördinatie of eindeloze onderaanneming. Restauratiewerken voeren we zo veel mogelijk uit in eigen beheer, met eigen opgeleide mensen die gespecialiseerde technieken aankunnen, zoals stucwerk, restauratieschilderwerk, dakwerken, natuurleien, ambachtelijk metsel- en voegwerk, zink-, lood en koperwerk, …  Deze bewuste keuze voor onafhankelijk vakmanschap biedt heel wat competitieve voordelen:

  • U kan het bouwproces ten volle aan ons toevertrouwen, los van leveranciers en onderaannemers
  • U valt terug op een hoofdaannemer die vat heeft op de kwaliteitsketen
  • Uw project wordt uitgevoerd door doorwinterde specialisten en restaurateurs

 

Eigen ateliers

Het onder-één-dak herbergen van het ambachtelijk vakmanschap is Renotec menens. Renotec omvat drie bedrijfseigen ateliers waar onze medewerkers in alle professionaliteit de nodige renovatiewerkzaamheden uitvoeren.

 

Innovatie en overleg

Er is permanent overleg tussen de verschillende vakmensen onderling, tussen de verschillende ploegen en tussen de projectleiding, de opdrachtgever en het agentschap monumenten en landschappen. Geen probleem is ons te moeilijk.

Met eigen specialisten in huis biedt Renotec u een passende oplossing. Ook in restauratie hebben we oog voor meer innovatieve toepassingen, zoals houtrenovatie met kunstharsproducten, injectietechniekenkathodische bescherming van constructiestaal en het werken met minerale mortels.