Renovatie van drukleidingen

Naast leidingrenovatie van gravitaire systemen, biedt Renotec ook leidingrenovaties aan van drukleidingen.

Deze renovatietechnieken kunnen aangewend worden in drukleidingen voor transport van afvalwater, drinkwater, gas of petroleum. Als onderdeel van het asset management van netwerken, kan door toepassing van renovatietechnieken de levensduur van drukleidingen substantieel worden verlengd.

Onder de techniek ‘relining’, biedt Renotec verschillende oplossingen aan voor zowel structurele als niet-structurele renovaties. Hiertoe heeft Renotec verschillende mogelijkheden voor uitvoering in
eigen beheer of in samenwerking met internationale partners. In functie van de wensen van de opdrachtgever, stellen wij een gepaste renovatieoplossing voor.

Een andere techniek betreft het plaatsen van buis-in-buissystemen, waarbij buizen specifiek voor het voerend medium en de vereiste drukklasse in bestaande leidingen ingebracht worden. De bestaande leidingen worden zo structureel hersteld. De materiaalkeuze wordt bepaald door de uitvoeringsomstandigheden en de wensen van de opdrachtgever.

Renovatie door pipe-bursting biedt een ander alternatief voor structureel herstel van drukleidingen. Buizen specifiek voor het voerend medium en drukklasse worden hier ingebracht.

Renotec biedt eveneens plaatsing aan van nieuwe leidingen in open sleuf indien sleufloze renovatietechnieken niet mogelijk of gewenst zijn.

De aangehaalde technieken voor renovatie van drukleidingen bieden oplossingen voor leidingverliezen en stabiliteitsproblemen. Afhankelijk van de techniek, kunnen eveneens oplossingen aangeboden worden voor renovatie van aftakkingen.

Bij elk project streven wij naar een minimale buitendienststelling van de te renoveren leidingen.

Voor elke renovatiemethode kunnen de nodige attesten voorgelegd worden en we kunnen de uitgevoerde renovaties testen door middel van drukproeven. Renotec draagt kwaliteit hoog in het vaandel…