Energetische renovatie

Bij nogal wat appartementen en kantoren wordt het balkon geteisterd door vochtproblemen en betonrot. Maar niet alleen de balkons, ook de integrale buitenschil van een gebouw, appartement, sociale huisvesting, … krijgen het door weer en wind vaak hard te verduren. Dergelijke projecten rond energetische renovatie zijn werk voor specialisten . Zeker bij grote appartementsgebouwen en -kantoren. Renotec is hierbij uw partner van A tot Z. Of het nu gaat over kleine, plaatselijke herstellingen of de plaatsing van volledig nieuwe balkonconstructies, dan wel over het reinigen en beschermen van gevels.

Energetische renovatie

Met de huidige klimaatdoelstellingen dient de buitenschil van onnoemelijk veel gebouwen nog een upgrade te krijgen.  Daarbovenop hebben heel wat van die structuren te lijden onder bouwfysische problemen en betonschade. Dergelijke renovatieprojecten zijn werk voor specialisten en net daar maakt Renotec en zijn divisie energetische renovatie  het verschil! Met de divisie Energetische Renovatie kiest Renotec voor een integrale aanpak waardoor het gebouw ‘gezonder’  én energetischer de toekomst tegemoet kan gaan.

Balkonrenovatie

In het verleden werd er niet altijd gewerkt met de meest geschikte materialen en technieken. Hierdoor verkeren er in de grotere steden heel wat balkons in slechte staat met scheuren, waterinsijpeling, afbrokkeling, … als gevolg.

Renotec neemt een balkonrenovatie als onderdeel van energetische renovatie integraal in handen en kiest omwille van kwaliteit en betrouwbaarheid hierbij zo veel mogelijk voor een uitvoering in eigen beheer, met eigen personeel en materiaal. De voordelen:

  • Renotec kan sneller inspelen op de gebeurtenissen op de werf en opereert onafhankelijk van onderaannemers en partners
  • Renotec neemt de zorgen van opdrachtgever en bewoners ter harte en werkt het balkons af binnen het gestelde tijdsbestek (buiten gevallen van overmacht)
  • Renoveren vereist duurzaamheid en het werken volgens hoge kwaliteitsnormen

 

Gevels reinigen en beschermen tot in detail

De divisie energetische renovatie reinigt, renoveert en beschermt alle soorten gevels. Van klein tot reusachtig groot. Op basis van de voorstudie en het lastenboek passen we de meest aangewezen reinigingstechniek toe. Na de reiniging krijgen de beschadigde delen de nodige herstelling.  Dit gebeurt tot in detail en met de meest geschikte materialen en technieken. De gevelbekleding reikt van metselwerk en beton tot natuursteen en verder.

Energetische renovatie: Reinigen, coaten en  bekleden

De eerst stap is het reinigen van de te herstellen elementen. Renotec heeft voor elke reinigingstoepassing een installatie. Na de reiniging zorgt Renotec voor de coating en/of de bekleding van de gevel. Het lastenboek is hierbij bepalend. Opnieuw kiezen wij uit een breed arsenaal aan technieken en mogelijkheden de passende oplossing. Voor de herstelling van natuursteen beschikken we bijvoorbeeld over speciale technieken op basis van kleurechte minerale mortels.

Renotec heeft heel wat ervaring, schaalgrootte en een groot arsenaal aan toestellen, gereedschappen en hulpmiddelen. Zo kan elke energetische renovatie snel en accuraat afgewerkt worden.

We dragen steeds zorg voor het gebouw, het milieu en de veiligheid van onze mensen en andere betrokkenen.

Gerelateerde referenties