Betonrenovatie

Betonrenovatie is één van de specialisaties van Renotec. Niet enkel gebouwen en industriële sites vragen om dit soort renovatie. Ook kunstwerken zoals tunnels en viaducten behoren tot onze specialiteiten. Een ervaren team betonherstellers en opgeleide vakmensen past gespecialiseerde renovatietechnieken toe. Hierbij staat Renotec garant voor een correcte betonrenovatie en langdurige kwaliteit. Deze kwaliteitsgarantie kan men ook vinden in onze procescertificatie niveau A en B conform EN1504/10.

Een lagere onderhoudskost door betonrenovatie

Dankzij tijdige betonrenovatie hebben complexe infrastructuurwerken zoals tunnels, viaducten, bergingsbekkens, enz een langere gebruiksperiode en een lagere onderhoudskost. Het doel? Herstellen, versterken en beschermen voor de toekomst.

Betonrenovatie vereist tal van gespecialiseerde technieken. Omdat Renotec bewust kiest voor specialisatie in bepaalde toepassingen weten onze vakmannen precies de passende toepassing en oplossing te kiezen vanuit hun professionele creativiteit en technische kennis. Deze kennis en creativiteit worden ondersteund door deskundig vooronderzoek conform EN1504/9.

Met man en macht

Voor de toepassing van deze gespecialiseerde technieken heeft Renotec alle knowhow en materieel in huis. Deze technieken vinden hun toepassing in tal van marktsegmenten. Als hoofd- en als onderaannemer staat Renotec garant voor een kwaliteitsvolle uitvoering en bieden we steeds een totaalpakket aan.

Betonrenovatie, dat is betonherstel, betonversterking en betonbescherming.

Betonherstel

Onder betonherstel verstaan we de klassieke handmatige herstellingen, herstellingen d.m.v. spuitapplicatie, injectiewerken en kathodische bescherming.

Betonversterking

Om het herstelde beton te versterken kan er gekozen worden uit diverse materialen. We gebruiken voornamelijk koolstof, aramide of staal.

Betonbescherming

Renotec biedt oplossingen aan voor brandbescherming en bescherming tegen klimatologische en/of chemische invloeden.

 

Onze kerncompetenties

Spuitbeton

Renotec is gespecialiseerd in zowel de natte als de droge spuitmethode.Voor de uitvoering van de droge spuitmethode doen wij beroep op onze eigen spuitsilo’s. Met een bereik van 800 m behoren onze machines tot de absolute top wereldwijd. Voor de natte methode maken wij gebruik van onze eigen worm pompen, plunjerpompen, silo’s en menginstallaties. Als de te guniteren oppervlakte groot genoeg is, doen wij beroep op onze spuitrobot. Hiermee combineren we precisie, uniforme laagdikte en snelheid in één toestel. Ook ons procedé van AR-glasvezelversterkt of basalt-vezelversterkt spuitbeton en spuitmortel is uniek. Deze techniek werd op punt gesteld dankzij het onderzoek dat Renotec financierde. Dit procédé heeft als groot voordeel dat er een zeer goede en homogene verdeling is van de vezels in het beton of de mortel. Dat geeft een grotere buig-treksterkte in alle diktes én een sterke compensatie van scheurvorming door krimp of kruip

Speciale metselwerkrenovatie

Over de afgelopen 25 jaar heeft Renotec de expertise verworven in het uitvoeren van de totaalrenovatie van bruggen, viaducten en tunnels. Betonrenovatie, spuitbeton, brugvoegen, gelijmde wapening, kathodische bescherming en coatings. Ook speciale metselwerkrenovatie is een kolfje naar onze hand. Allemaal technieken die we uitvoeren in eigen beheer of in samenwerking met gespecialiseerde onderaannemers in waterdichting, asfaltwerken en metaalwerken.

Uitzetvoegen en opleggingen in utiliteitsbouw

Wij richten ons hier tot de uitzettingsvoegen in vloeren, welke al dan niet een waterdichtingsfunctie hebben. De door ons aangeboden opleggingen in deze toepassing kunnen aanzienlijk de invloed van trillingen en zettingen compenseren.

Brugvoegen en opleggingen

Brugvoegen en opleggingen moeten de beweging van een brugconstructie toelaten. Tegelijkertijd moeten de uitzetvoegen de waterdichtheid verzekeren. Hierbij staat de verkeersveiligheid steeds centraal. Om aan deze eisen tegemoet te komen biedt Renotec verschillende performante oplossingen voor verschillende klassen van uitzetting. Wij verzorgen de volledige coördinatie van de werken, van concept tot volledige uitvoering inclusief verkeerssignalisatie. Renotec is exclusieve verdeler en plaatser van het merk Mageba voor België.

Brandbescherming

Renotec herstelt en/of plaatst de brandbescherming op betonnen en metalen constructies. We brengen brandvertragende mortels aan. Hierdoor wordt de constructie brandveilig en behoudt ze haar constructieve functie tijdens een brand.

Beschermende coatings

Betonbeschermingsmaatregelen kan Renotec preventief aanbrengen. Bij nieuwe constructies, maar ook bij oudere als levensduurverlengende maatregel. Ook na de herstellings- en renovatiewerken brengen we vaak een extra bescherming aan om de werken maximaal in tijd te laten renderen. Zoals steeds is de keuze voor een bepaalde behandeling en/of coating een specialistische zaak. Een beschermende coating wordt bij voorkeur gekozen in functie van een vooronderzoek conform EN1504/9. Op basis van deze resultaten en de verwachtingen van de opdrachtgever, wordt het renovatieconcept en de te gebruiken coating gekozen. Ook hier is voor ons de norm EN1504/2 een basis voor de beoordeling van kwaliteit en duurzaamheid.

Kathodische bescherming

Kathodische bescherming dient voornamelijk toegepast worden bij constructies die onderhevig zijn aan carbonatatie en/of chloridenschade om deze duurzaam te herstellen en te beschermen. De keuze van de geschikte systemen gebeurt op basis van deskundig vooronderzoek conform EN1504/9. De maatregelen die wij toepassen, kunnen gaan van impregnaties, via offeranodes (GACP) tot systemen met opgelegde stroom (ICCP). Systemen met opgelegde stroom (ICCP) worden door ons ook toegepast om constructies duurzaam te beschermen tegen de invloed van roestvorming van de aanwezige wapening.

Injectiewerken

Scheuren in beton ontstaan vaak door spanningen in de constructie of door constructieve fouten. Holtes zijn dan weer meer het gevolg van verzakkingen, onvolkomenheden of uitspoelingen. Wij vullen de scheuren en/of holtes terug op via betoninjectie op een structurele of niet-structurele manier. Injectiestoffen op basis van cement, epoxy, acrylaat en polyurethaan zijn voor ons geen onbekende materialen om duurzame resultaten te bereiken.

Gelijmde wapening

Renotec versterkt bestaande structuren met staal, aramide- of koolstofvezelwapening, afhankelijk van de doeleinden. Vezelwapening heeft als voordeel dat het sterk is in combinatie met een laag soortelijk gewicht. Afhankelijk van de aard van de werken is een combinatie mogelijk. Samen met gespecialiseerde studiebureaus bieden wij een volledig pakket aan, van berekening tot uitvoering.

Betonherstelling

Beton is een prachtig bouwmateriaal met een lange levensduur. Tenminste als de omstandigheden optimaal zijn. Eenmaal het beton is aangetast, verspreidt de schade snel en, indien niet tijdig herstelmaatregelen genomen worden, met stabiliteitsproblemen tot gevolg. En dan moet Renotec snel ingrijpen. Wij zijn specialist in het herstellen, versterken en beschermen van grote en/of ongewone constructies. Hiervoor is een grote knowhow vereist en die hebben we door onze ervaring opgebouwd. Wij beschikken over de beste machines en gespecialiseerde technieken. Renotec is specialist in betonherstellingen van grote en/of ongewone projecten waarvoor een grote knowhow vereist is.  Afhankelijk van de noodzaak brengen wij het vereiste type mortel (PCC-mortel, CC-mortel, epoxy) aan op de handmatige of machinale wijze. U bent zeker van een kwalitatieve aanpak, daar de norm EN 1504/3 de basis vormt voor al onze uitvoeringen. Onze verantwoordelijke uitvoerders hebben een erkenningsproef afgelegd volgens de voorschriften van de procescertificatie EN1504 110, PTV560. Dit kwaliteitssysteem wordt gecontroleerd en geattesteerd voor BCCA. Bij de uitvoering staat alles in het teken van kwaliteit, efficiëntie, veiligheid en milieuvriendelijkheid. Deze visie zit ingebakken in het hele Renotec-bedrijfsmodel. En dat maakt dat we vaak sneller, effectiever en goedkoper werken dan onze concurrenten.

Omdat Renotec bewust kiest voor specialisatie in bepaalde toepassingen weten onze vakmannen precies de passende oplossing te kiezen.

Gerelateerde referenties

Gerelateerde jobs

Projectleider Burgerlijke Bouwkunde Mix (M/V)

Betonrenovatie is één van de specialisaties van Renotec. Niet enkel gebouwen en industriële sites vragen om dit soort renovatie. Maar we spitsen ons ook toe op kunstwerken zoals tunnels en…

Ontdek deze job

Arbeider spuitbeton

Samen met een team van vaklui werk je aan de kwalitatieve renovatie van leidingsstelsels.

Ontdek deze job

Projectleider Burgerlijke Bouwkunde Industrie (M/V)

Correcte administratie en Veiligheid zijn 2 keywords die jou typeren als Projectleider? Solliciteer dan snel!

Ontdek deze job