Asbestsanering

Renotec is pionier op het vlak van asbestsanering en -verwijdering in België. Nog steeds behoort Renotec tot de top van de saneerders. Omdat asbestsanering een complexe zaak is waar veiligheid en correct werken noodzakelijk is , investeren we voortdurend in de bijscholing en begeleiding van onze vakmensen. Onze experten begeleiden je vanaf het eerste moment doorheen het proces. Je kan rekenen op advies op maat en de juiste aanpak.

Wat is asbest?

Asbest is de naam van een groep mineralen. Deze mineralen zijn sterk, isolerend, brandwerend en gemakkelijk te verwerken. Dit maakte asbest uiterst geschikt voor allerhande toepassingen (vezelcementplaten, isolatiemateriaal voor zowel koude als warmte, remblokjes, …).

Een schitterend materiaal…  maar ook een risicovol materiaal! Asbest is ongevaarlijk zolang het in gebonden toestand verkeert. Maar eens het vrij in de lucht circuleert, kan het door inademing in het lichaam worden opgenomen en brengt het tal van gezondheidsrisico’s met zich mee.

Asbestsanering is een complexe activiteit. Na een inventarisatie en een haalbaarheidsstudie volgt de werkelijke sanering. Daaraan zijn strikte veiligheidsmaatregelen gekoppeld. Renotec zorgt voor correcte toepassing van de verplichte wettelijke werkmethodes.

Reglementen, regels & richtlijnen

Er bestaat al langer een totaal verbod op de productie, het gebruik en de verkoop van asbesthoudende materialen. Correct en binnen de richtlijnen saneren, is de enige optie. Hiervoor dient men beroep te doen op een erkend asbestsaneerder.

 • Renotec is erkend door het Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ( FOD WASO ). Wij kregen een ministeriële erkenning voor asbestverwijdering volgens het recht in het KB.
 • Renotec beschikt over het BELAC-certificaat en het ISO 9001:2008-certificaat.
 • Wij werken onder constant toezicht van een onafhankelijk, erkend labo en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ( FOD WASO ) Afdeling Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) en/of het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

Asbestsanering: eerst advies!

Asbestsanering vereist expertise. Daarom begeleidt Renotec haar klanten vanaf fase één met eerlijk, gefundeerd en relevant advies. Renotec anticipeert op heel wat problemen en vertaalt de resultaten van studies correct in concrete draaiboeken.

Asbestsanering gaat veel verder dan enkel de technische ingreep zelf:

 • Inventarisatie: Wat is er in welke vorm en hoeveelheid aanwezig en met welk risico? Hiervoor doen we beroep op door de FOD WASO erkende labo’s.
 • Studie: Hoe saneren? Tegen welke kostprijs?
 • Sanering: Welke technieken past men toe? Welke problemen komt men tegen tijdens de uitvoering?
 • Verwijdering & verwerking: Welke methodes gebruiken we hiervoor?
 • Kwaliteitscontrole: Is het asbestprobleem opgelost? Zijn de vereiste attesten beschikbaar?

 

Problemen zijn uitdagingen

Meer dan eens wordt Renotec ingezet om problemen op te lossen die andere aannemers niet opgelost krijgen. Dit heeft te maken met verschillende factoren:

 • Ervaring: In bijna 30 jaar heeft Renotec een schat aan ervaring opgebouwd, waarbij we al veel hindernissen hebben overwonnen.
 • Knowhow: Renotec is een lerende organisatie. We nemen geen onnodige risico’s. Maar als er zich uitdagingen stellen, gaan we daar vanuit verschillende disciplines en invalshoeken tegenaan. Met technologische kennis en ambachtelijke ervaring.
 • Schaalgrootte: Met bijna 50 werknemers behoort de asbestafdeling van Renotec tot de grootste in België.

Onze kerncompetenties

Eenvoudige handelingen

Een eerste methode zijn eenvoudige handelingen, waarbij het risico op het vrijkomen van asbest in alle gevallen zo beperkt is dat de concentratie van 0,001 vezel per cm³ niet wordt overschreden. Deze methode wordt toegepast bij niet-beschadigd hechtgebonden asbest. Dit wilt zeggen dat er geen vrije vezels zichtbaar zijn en dat de verwijdering de toestand van het materiaal niet wijzigt. Daarnaast wordt deze methode gebruikt bij beschadigd, hechtgebonden asbest, verwerkt in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn en bij asbesthoudende dichtingen of pakkingen, koorden, geweven materialen, remvoeringen en analoge materialen. Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemers die deze werkzaamheden uitvoeren minstens een specifieke opleiding van 8 uur hebben gehad.

Couveuzezakmethode

De tweede is de couveuzezakmethode. Deze methode wordt enkel toegepast voor de verwijdering van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevatten. Deze methode mag enkel uitgevoerd worden door erkende bedrijven met speciaal daartoe opgeleid personeel.

Hermetisch gesloten zone

De derde methode is de hermetisch gesloten zone, opnieuw enkel uit te voeren door erkende bedrijven met specifiek opgeleid personeel. Deze methode wordt toegepast bij(beschadigd) asbesthoudend materiaal in binnen- of buitentoepassing waarbij verwijdering de vezeltoestand wijzigt. Voorbeelden hiervan zijn asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, spuitasbest, zacht geperste isolatieplaten, …

Gerelateerde referenties

Gerelateerde jobs

Ervaren projectleider (M/V)

Jij bent de drijvende kracht achter onze projecten en je leidt ze dan ook van A tot Z.

Ontdek deze job

Stage projectleider (M/V)

Ben jij een ingenieursstudent? Wij bieden elk schooljaar weer opnieuw stageplaatsen aan. Wil jij proeven van de job als projectleider? Meld je dan hier aan.

Ontdek deze job