Restauratie en herbestemmingen

Renotec is specialist in de restauratie van historisch waardevolle gebouwen en geklasseerde monumenten en herbestemmingsprojecten. Voor deze projecten investeren we bewust in onze belangrijkste troef: eigen middelen en vooral eigen vakmannen.

Restauratie

Restauratie staat voor het conserveren, consolideren en reconstrueren van beschermde en geklasseerde waardevolle gebouwen en monumenten. Restaureren volgens de regels van de kunst: daar zijn we voor gekend. Renotec restaureert correct, duurzaam en met oog voor de historische context. Ons doel: waardevolle historische gebouwen en monumenten doen herleven.

Eigen vakmanschap

Wij kiezen er bewust voor om de restauratiewerken zo veel mogelijk in eigen beheer uit te voeren. En dit met eigen opgeleide mensen die gespecialiseerde technieken aankunnen. Door deze bewust keuze voor onafhankelijk vakmanschap hebben wij vat op de totale kwaliteitsketen van jouw restauratie -en herbestemmingsproject.

Vakmanschap en innovatie

Ook in restauratie hebben we oog voor meer innovatieve toepassingen, zoals houtrenovatie met kunstharsproducten, injectietechnieken, kathodische bescherming van constructiestaal en het werken met minerale mortels.

Eigen ateliers

Het onder-één-dak herbergen van het ambachtelijk vakmanschap is Renotec menens. Renotec omvat vijf bedrijfseigen ateliers waar onze medewerkers in alle professionaliteit de nodige renovatiewerkzaamheden uitvoeren.

Herbestemmingen

Renotec renoveert en verbouwt sociale woningen, appartementsgebouwen, openbare gebouwen en gebouwen in de privésector. Hierbij combineren we schaalgrootte, vakmanschap, technische expertise en efficiëntie in één onderneming.

Renoveren of herbestemmen

De restauratie van een oud pand voor een nieuwe bestemming is een vak apart. In tegenstelling tot nieuwbouw, kenmerken renovatieprojecten zich door hun hoge graad aan onvoorziene omstandigheden en onverwachte hindernissen. Op deze momenten komt onze kracht duidelijk naar boven. Wij blinken uit in ingewikkelde en grote verbouwingsprojecten.  Wanneer een renovatieproject zich door één of meerdere punten uit de volgende lijst laat kenmerken, zijn wij jouw perfecte partner:

 • Meerdere faseringen
 • Ingewikkelde schorings- en stabiliteitstechnieken
 • Strenge afwerkingseisen
 • Snelle opstart en korte uitvoeringstermijn
 • Ingewikkelde technische installaties
 • Beperkte zone voor werfinrichting
 • Moeilijke bereikbaarheid van de werf

Onze kerncompetenties

Historisch dak -en timmerwerken

Voor de constructie van daken zijn in de loop van de geschiedenis verschillende technieken toegepast. De restauratie van oude daken begint dus bij de kennis van oude technieken. En die heeft Renotec. Wij specialiseren ons in dakwerken van historische gebouwen, zoals kerken, kerktorens, kapellen en kastelen. Tegelijk kijken we ook naar de toekomst, naar de meest veelbelovende technische vernieuwingen. Zo kunnen we duurzaam, veilig en efficiënt te werk gaan. Wij beschikken over ervaren schrijnwerkers die aan de slag kunnen met oude gebintes. Onder historisch dak en timmerwerken verstaan we ook:

Natuurleien

Het bewerken en plaatsen van natuurleien is erg arbeidsintensief. Daarbij vergt het ook een specifieke ambachtelijke kennis een vaardigheid die pas in de loop der jaren verworven wordt. Renotec heeft verschillende ervaren en gespecialiseerde natuurleidekkers in dienst. Zij hebben al zeer uitgebreide of complexe projecten op hun conto staan. Vandaar dat Renotec in België aan de top staat als het op restauratie van natuurleien daken aankomt.

Zink-, lood en koperwerk

Ook voor metalen daken en dakelementen heeft Renotec een sterke naam hoog te houden. Van koperen afvoerbuizen tot volledig zinken daken. Zink-, lood en koperwerk, we kunnen het en we hebben het al gedaan. We beschikken over een uitgebreid instrumentarium voor elke mogelijke dakconstructie. En onze vakmensen blijven zich specialiseren in de meer obscure technieken.

Polymeerchemische houtrestauratie

Als vervangen van een sterk verrotte balk te moeilijk of onmogelijk is, wordt overgegaan tot polymeer-chemische balkkoprestauratie. Polymeerchemische balkkoprestauratie heeft tot doel verweerde of weggerotte houtdelen te vervangen door epoxymortel, zodanig dat de balk zijn oorspronkelijke sectie en stevigheid terugkrijgt. De epoxymortel is een product op basis van epoxyhars, samengesteld uit twee componenten op basis van laag viskeuze, oplosmiddelvrije kunststoffen aangevuld met inerte materialen, welke voor de verwerking gemengd worden tot een homogene massa.

Gevel en – metselwerk

De gevels van beschermde gebouwen hebben vaak al heel wat te verduren gehad. Daarom zorgt Renotec voor de restauratie van beschadigde gevels naar oorspronkelijke toestand. Muren, funderingen, bogen, … Onze metselaars hebben de kennis van eeuwenoude bouwkundige technieken. Ze zijn specialist in ambachtelijk metselwerk. En dat stelt ze in staat om situaties in te schatten en te werken met kennis van zaken. We werken met authentieke kalkmortels en hergebruiken zo veel mogelijk origineel materiaal.

Correcte technieken

Restauratie van voegwerk gaat verder dan ‘gewoon’ uitslijpen en terug voegen. Een voegrestauratie gaat vaak samen met het reinigen en renoveren van de hele gevel. Hierbij vervangen of herstellen we gescheurde en afgebrokkelde stenen. Wij werken met aangepaste kalkvoegmortels en passen de correcte technieken toe die in het lastenboek werden vastgelegd.

Restauratie van gevel- en metselwerk dekt de lading van verschillende technieken

 • Reinigen van muurwerk;
 • Verwijderen van voegen, slecht metselwerk, …;
 • Vervangen van solitaire stenen en grotere groepen van stenen;
 • Historische voegwerken;
 • Herstel van scheuren / verankeringen;
 • Steenverharding;
 • Hydrofuge;
 • Speciale metseltechnieken.

Reinigingswerken van historische gevels

Verontreinigde gevels kunnen gereinigd worden op allerhande manieren. Renotec spitst zich voornamelijk toe op stoom- en torboreiniging.

Restauratief schilderwerk

 • Figuratief schilderwerk en sjablonering
 • Trompe l’oeuil
 • Marmer-en houtimitaties
 • Sgraffito
 • Polychromie
 • Patineren en verouderingstechnieken

Restauratief stuc -en stafwerk

 • alle kalk- en gipsbepleisteringen met specialisatie in de oude technieken
 • het trekken en restaureren van lijsten en ornamenten
 • het maken van siliconen mallen en afgietsels
 • de consolidatie en fixatie van loszittend pleisterwerk
 • Stucco Lustro en Stucco Veneziano

Glas-in-Lood

Renotec in specialist in de restauratie van beschadigde glas in lood ramen naar oorspronkelijke toestand en of het plaatsen van een beschermende beglazing. Hiervoor hebben we een gespecialiseerd atelier met eigen vakmensen.

Natuursteenherstel & Steenkapperij

Verweerde natuursteen kan hersteld worden met herstelmortels op minerale of op epoxy basis. Een andere manier van natuursteen herstellen is het plaatsen van ‘bouchons’ of ‘inzetstukken’. Renotec heeft specialisten in huis voor de restauratie van natuursteen. We zijn voorloper op vlak van de behandeling en reconstructie van verschillende steensoorten. Renotec heeft dan ook een eigen atelier met eigen vakmensen.

Ambachtelijk schrijnwerk

Houten constructies bestaan vaak uit delen die nog in zeer goede staat zijn en zwaar beschadigde delen. Renotec beschikt over verschillende innovatieve en geteste technieken om dat te herstellen. Met behulp van polymeren of kunstharsen consolideren en reconstrueren we het hout. Dat geeft een snel en langdurig resultaat.

Ambachtelijk smeedwerk

Conserveren of restaureren van smeedwerken of metalen schrijnwerk. Het smeedwerk gebeurt op ambachtelijke wijze in onze eigen atelier met eigen vakmensen.

Masters in restauratie

Bij de restauratie van kunstvoorwerpen en objecten zorgen we er voor dat deze steeds naar oorspronkelijke toestand gerestaureerd worden met respect voor authenticiteit. Onze specialisaties: polychromie, muurschilderingen, steen, metaal.
 • Conservatie Alle handelingen voor het maximaal behoud van het kunstvoorwerp in de bestaande (beschadigde) toestand.
 • Restauratie Alle handelingen aan een beschadigd voorwerp met het doel dit terug binnen te brengen in één van de tevoren gedefinieerde toestand.

Glas-in-lood

Na een eerste voorstudie demonteren we de glas-in-loodramen voorzichtig. De individuele panelen waaruit het raam is opgebouwd, inventariseren en transporteren we zorgvuldig naar de werkplaats. We restaureren en vernieuwen ook vaak de raamomlijsting en de metalen draagstructuur.

In het atelier volgt een nauwkeurig onderzoek van de verschillende panelen. Hierbij fotograferen en bestuderen we elk paneel aan de hand van een vastgelegde nomenclatuur. Op basis hiervan maken een voorstel tot restauratie op.

Volgens de werktekening reinigen we elk paneel en ontloden we eventueel bepaalde delen. Het reinigen gebeurt met de meest aangepaste methode voor elk individueel glasstuk. We hebben zo veel mogelijk aandacht voor het behoud van de grisaillelaag of het email.

In veruit de meeste gevallen kiezen we bij de montage voor een museale opstelling. Hierbij stellen we de glas-in-loodramen niet langer bloot aan weer en wind. Een moderne, onopvallend gelaagde glazen ruit neemt de functie van afsluiting en bescherming over.

Ambachtelijk schrijnwerk

Met onze ambachtelijke schrijnwerkerij beschikken wij over het juiste atelier en werken wij met uitstekend opgeleid en ervaren personeel.

Onze schrijnwerkers verzorgen al het binnen- en buitenschrijnwerk voor onze eigen projecten. Daarnaast verzorgen we ook gespecialiseerde werken voor Group Renotec.

Door dit in eigen beheer te doen, hebben we een controle op een groot deel van de kwaliteitsketen binnen onze aannemingen.

Natuursteenherstel & Steenkapperij

Renotec heeft specialisten in huis voor de restauratie van natuursteen. We zijn voorloper op vlak van de behandeling en reconstructie van verschillende steensoorten met bouwchemische producten en minerale mortels. Ook in de oude ambachtelijke steenkapperij hebben we een sterke reputatie.

Onze steenkapperij staat gekend onder de naam Het Bourgondisch Huis 

Gerelateerde referenties

Gerelateerde jobs

Ploegbaas dakwerken Regio Geel/Antwerpen

Samen met een team van vaklui werk je aan het renoveren en herstellen van hellende daken van klassieke gebouwen en beschermde monumenten.

Ontdek deze job

Timmerman/dakwerker regio Limburg of Antwerpen

Samen met een team van vaklui werk je aan het renoveren en herstellen van hellende daken van klassieke gebouwen en beschermde monumenten.

Ontdek deze job

Buitenschrijnwerker Restauratie

Samen met een team van vaklui werk je aan het restaureren van historische gebouwen en beschermde monumenten. Heb je een voorliefde voor hout en heb je ervaring met het restaureren…

Ontdek deze job