Leidingtechnieken

In stedelijke omgevingen wordt leidingrenovatie elke dag uitdagender. Dagen- of wekenlang een wegdek openleggen behoort tot het verleden. Geen probleem voor onze mensen, gespecialiseerd in alle mogelijke leidingtechnieken.

Van rioolrenovatie naar dé specialist in leidingtechnieken

Vroeger lag de focus van deze divisie op de renovatie van rioleringen. Rioolrenovatie is nog steeds een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse werk. Maar onze toegepaste renovatietechnieken kunnen  ook aangewend worden in drukleidingen. Zoals leidingen voor transport van afvalwater, drinkwater, gas of petroleum. Door onze renovatietechnieken verleng je de levensduur van drukleidingen significant.

Van a tot z

1 van onze sterke punten is onze begeleiding op maat. Renotec beheert alle projecten steeds van A tot Z en biedt een totaalpakket aan. Een totaalpakket dat past bij jouw noden. Wij zijn dé specialist in leidingtechnieken!

Wij werken dan ook met ervaren vakmensen die voortdurend bijgeschoold worden en de nodige begeleiding krijgen.

Minder hinder

Minder hinder, dat is onze doelstelling! Door onze verschillende leidingtechnieken beperken we de hinder voor de omwonenden en voorbijgangers. Door omleidingen te beperken en de uitvoeringstermijn steeds zo kort mogelijk te houden, kunnen we de doorgang voor weggebruikers optimaliseren.

Innovatieve technieken

Techniek staat niet stil. Constant zoeken wij naar nieuwe technieken om ze vervolgens met de hoogste vakbekwaamheid toe te passen.

Specialiseren in innovatieve technieken vereist ook een continue opleiding van de medewerkers. Het HR-beleid binnen de organisatie werd hierop afgestemd. Om als onderneming vooruitstrevend te blijven, hechten we veel belang aan ons menselijk en hoogtechnologisch kapitaal. Zorg voor veiligheid, mensen en milieu zit ingebakken in onze ondernemingscultuur.

Bouwen aan de toekomst

In de toekomst zullen we blijven inzetten op speciale leidingtechnieken om steeds een oplossing te kunnen bieden bij specifieke renovatieproblemen. We bouwden al heel wat partnerships op in de vorm van jaar- en raamcontracten. Onze klanten bestaan voornamelijk uit de overheid, waterbeheersmaatschappijen en industrie. Naast onze hoofdzetel in Geel, biedt Renotec ook de nodige service vanuit haar logistiek centrum te Puurs en Gent.

Onze kerncompetenties

Relining op basis van naaldvilten kousen

Een van de meest gehanteerde sleufloze rioolrenovatietechnieken is ‘relining met ter plaatse uitgeharde buis’, oftewel renovatie door middel van kous-methode. Deze techniek vormt de oplossing voor rioolbeheerders om oude riolen op te waarderen en te hergebruiken.

Bij relining met TPUB (Ter Plaatse Uitgeharde Buis) op basis van naaldvilten of textiel kousen, wordt er een met hars geïmpregneerde kous in een bestaande leiding geïnverteerd. De uitharding gebeurt door stoom of warm water. Aan de binnenzijde van het riool vormt zich zo een nieuwe, naadloze buis die de belastingen van het oorspronkelijk riool overneemt. Op die manier wordt de bestaande leiding structureel gerenoveerd met een garantie op waterdichting en duurzaamheid.

Relining op basis van GVK-kousen

Bij relining met TPUB (Ter Plaatse Uitgeharde Buis) op basis van GVK (Glasvezel Versterkte Kunststof)-kousen, wordt er een met hars geïmpregneerde kous in een bestaande leiding getrokken. Een kous of liner wordt via een bestaande rioolput over de volledige strenglengte in het riool getrokken tot de volgende rioolput. Afhankelijk van de toepassing en de vervuilingsgraad van het afvalwater, wordt de kous voorzien van polyesterhars of vinylesterhars.

De liner wordt met behulp van luchtdruk tegen de wand van de bestaande rioolbuis gedrukt. De uitharding van het gebruikte hars gebeurt door middel van uv-licht. Aan de binnenzijde van het riool vormt zich zo een nieuwe, naadloze buis die de belastingen van het oorspronkelijk riool overneemt.

Pipe-bursting

Wanneer een bestaande buis sterk gedegradeerd en/of vervormd is, kan een vervanging door middel van pipe-bursting een oplossing bieden.

Bij deze semisleufloze techniek wordt de bestaande buis gebroken door middel van een splijtkop en in de omliggende grond gedrukt. Achter de splijtkop wordt tegelijkertijd een nieuwe buis door de gebroken leiding getrokken.

Aan het ene uiteinde van de te vervangen buis wordt de pipe-burstmachine opgesteld, aan het andere uiteinde wordt de nieuwe buis ingevoerd. Zo kunnen diameters van 200 tot 800 mm worden vernieuwd met lengtes liggende tussen 5 en 200 m. Voor zowel de begin- als eindput kan er gewerkt worden vanuit de bestaande infrastructuur of vanuit tijdelijk gemaakte putten.

De pipe-burstingtechniek kan toegepast worden op collectoren en huisaansluitingen, mits gebruik van aangepast materieel. Het grote voordeel van deze techniek is de beperkte hinder bovengronds.

Spuitbeton of gunitering

Deze sleufloze renovatie van rioolleidingen door middel van spuitbeton is ook gekend als gunitering.

Spuitbeton wordt voornamelijk toegepast voor de renovatie van grotere mantoegankelijke collectoren en vaak in combinatie met een open schaaldeel geplaatst in de vloei van het riool. Bij de beproefde methode van het guniteren wordt een nieuw structureel geheel gevormd. Het wapenen van het spuitbeton kan worden gerealiseerd door middel van toevoegen van gietijzeren vezels, kunststofvezels of door het aanbrengen van wapeningsnetten.

Enige huisaansluitingen worden waterdicht overgekoppeld op het gespoten oppervlak met de garantie op een correcte afvloeiing.

Buis-in-buis of slip-lining

Renotec specialiseerde zich door toepassing van buis-in-buissystemen verder in semisleufloze rioolrenovatietechnieken.

Standaard buiselementen in GVK (Glasvezel Versterkt Kunststof), HDPE (Hoge Dichtheid PolyEtheen ), PP (PolyPropyleen),… worden toegepast voor de renovatie van zowel mantoegankelijke als manontoegankelijke riolen.

Bij de buis-in-buisrenovatie, ook slip-lining genoemd, worden nieuwe buizen in een bestaande riolering getrokken of geduwd naargelang de uitvoeringsomstandigheden. De werken kunnen uitgevoerd worden vanuit de bestaande inspectieputten of vanuit tijdelijke werkputten. Het inbrengen van de kunststof elementen gebeurt manueel of machinaal afhankelijk van de omstandigheden. Na het opvullen van de ringruimte, tussen het bestaande riool en het schaaldeel, vormt zich een nieuw structureel geheel.

GVK schaaldelen

Renotec biedt een sleufloze rioolrenovatietechniek aan op basis van GVK-elementen (Glasvezel Versterkt Kunststof).

GVK-elementen worden zowel toegepast voor de renovatie van de volledige omtrek (volledig schaaldeel) alsook voor de renovatie van de vloei (open schaaldeel) van het bestaand riool. Bij de renovatiemethode met een volledig schaaldeel wordt een op maat gemaakt schaaldeel in de bestaande leiding ingebracht. Na het opvullen van de ringruimte tussen het bestaande riool en het nieuwe geplaatst schaaldeel, vormt zich een nieuw structureel geheel.

Bij de methode van de open schaaldelen wordt de vloei volledig vernieuwd met een garantie op waterdichtheid en herstel van het hellings- en stromingsprofiel. Het inbrengen van de GVK-elementen kan manueel of machinaal gebeuren en naargelang de uitvoeringsomstandigheden via een werkput of inspectiekamer.

Open beschoeide sleuf

Renotec biedt naast sleufloze renovatietechnieken ook rioolrenovaties aan in open beschoeide sleuf.

Open sleuf rioolrenovaties kunnen zowel toegepast worden voor het vernieuwen van collectoren als voor het vernieuwen van privé-aansluitingen op het openbaar stelsel, al dan niet in combinatie met een ondermijning. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt bij diepe aansluitingen, als er geen mogelijkheid bestaat om met speciale technieken te renoveren.

Moeilijke en diepe rioolaansluitingen gaan wij niet uit de weg. Als belangrijke speler bij het vernieuwen van aansluitingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en elders in België, weten wij als geen ander hoe om te gaan met een complex netwerk van kabels en leidingen.

Diepe sleuven vragen een juiste en veilige beschoeiing. Daarin is onze vakbekwaamheid een belangrijke troef.

Renovatie van rioleringsputten, inspectiekamers en pompkamers

In betonnen rioleringsputten, inspectiekamers en pompkamers heeft men vaak te maken met stilstaand rioolwater. In deze omgeving is de biogene degradatie het grootst en kan een grondige herstelling van het oppervlak zich opdringen. Renotec biedt de volgende alternatieven aan, om dit soort herstellingen tot een goed einde te brengen:
  • Spuitbeton: Na het verwijderen van het slechte beton en een grondige reiniging, wordt middels de projectie van een sulfaatbestendige cementgebonden mortel het oppervlak geherprofileerd. De gunitering kan zowel volgens de droge methode als volgens de natte methode worden gerealiseerd. Er kan eventueel een overdikte worden aangebracht, welke kan dienen als opofferingslaag.
  • Epoxyhars: Indien er geen overdikte kan worden voorzien, kan Renotec, na grondige voorafgaandelijke reiniging, een speciale epoxy harslaag van enkele millimeters aanbrengen. Deze nieuwe laag is beter bestand tegen aantasting door biogene gassen, wat de levensduur van de constructie aanzienlijk zal verlengen.
  • Polymeermortel: Het gebruik van een aangepaste polymeermortel voor de herprofilering van het oppervlak kan door Renotec ook als oplossing worden aangereikt. Na een grondige voorafgaandelijk reiniging, wordt dit materiaal handmatig op het oppervlak geplaatst, in dikte van 1 tot 2 cm. Polymeermortel bezit een hogere chemische bestendigheid dan “gewone” spuitbetonmortel.
Buiten de hierboven aangehaalde technieken/producten, kan de levensduur van rioolputten eveneens verlengd worden door het plaatsen van een nieuwe put in de bestaande te renoveren put, het zogenaamde put-in-put systeem. Geprefabriceerde rioolputten worden vervaardigd uit GVK (Glasvezel Versterkt Kunststof), HDPE (Hoge Dichtheid PolyEtheen), PP (PolyPropeen) of pvc (PolyVinylChloride). Bij dit soort rioolputrenovatie, worden eerst het bestaande deksel, de schacht en de dekplaat verwijderd, waarna de nieuwe prefab put in de bestaande put wordt geplaatst en de leidingen worden aangesloten. De ruimte tussen oud en nieuw wordt vervolgens opgevuld met een aangepaste cementvloeimortel, waarna de bovenbouw terug wordt afgewerkt. Wij bieden een totaaloplossing aan, gaande van de studie van het probleem tot het uitvoeren van de renovatie.

Rioleringsonderhoud en -herstellingen

Als erkend rioleringsaannemer speelt Renotec in op de vraag naar gespecialiseerde uitvoerders van rioolaansluitingen, interventies voor herstellingen en kleine uitbreidingen op rioleringsinfrastructuur. Dit doen wij voornamelijk in de vorm van raamcontracten met rioolbeheerders.

De organisatie van deze raamcontracten vraagt een specifieke aanpak waarbij een groot aantal deelopdrachten binnen een korte termijn worden afgerond en dit steeds volgens de juiste uitvoeringsmethode overeenkomstig typebestek 250. Renotec heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd om de samenwerking met de rioolbeheerders te optimaliseren op vlak van planning, projectwerking en communicatie.

Met onze bekwame vakmensen realiseren wij een veilige, vlotte en kwaliteitsvolle afhandeling van de werken. Wij stemmen onze dienstverlening zo veel als mogelijk af op maat van de rioolbeheerder.

Interactie en communicatie met de omwonenden is van groot belang bij onderhouds- en herstellingswerken.

Onze ervaring, vakmanschap en efficiëntie gaan hier hand in hand en zodoende beperken we de hinder voor buurtbewoners en voorbijgangers tot een minimum..

Vernieuwing van rioleringsputten, inspectiekamers en pompkamers

Renotec kan ook een volledige vernieuwing van de rioleringsputten, inspectiekamers of pompkamers realiseren.

Dit kan om redenen zijn van totale degradatie of als aanpassing voor de renovatie van een aansluitende rioolleiding. De bestaande put of kamer wordt hierbij volledig vrij gegraven, verwijderd en vervangen door een nieuwe put in PP (PolyPropeen), PE (PolyEtheen), GVK (Glasvezel Versterkt Kunststof), in prefab beton of ter plaatse gestort beton.

De te behouden toekomende en uitgaande leidingen worden waterdicht aangesloten op de nieuwe put of kamer met de aangepaste verbindingsstukken. Al deze werken worden uitgevoerd door eigen opgeleid personeel, waardoor er vlot kan worden ingespeeld op de veranderlijke situatie van de werven.

Wij bieden een totaaloplossing aan, gaande van de studie van het probleem tot het uitvoeren van de renovatie.

Gerelateerde referenties

Gerelateerde jobs

Calculator Leidingtechnieken (m/v)

rekenkundig sterk / nauwkeurig / oog voor rendement

Ontdek deze job

Tekenaar (m/v)

Tekenwerk in de leidingtechnieken / Autocad

Ontdek deze job

Werfleider Gent (m/v)

Heb je een uitgebreide kennis van wegenbouw en/of Leidingtechnieken?

Ontdek deze job