Win-winsituaties voor alle partijen

Bij heel wat appartementsgebouwen en kantoren wordt het balkon geteisterd door vochtproblemen en betonschade. Maar niet alleen de balkons, ook de integrale buitenschil van een gebouw krijgt het vaak hard te verduren. Dergelijke renovatieprojecten zijn voer voor de specialisten van onze divisie Energetische Renovatie. Het vakblad Bouwen aan Vlaanderen polste bij divisiedirecteur John van Vooren hoe Renotec deze uitdaging professioneel aanpakt.

Energiebesparing, comfort én meerwaarde

“In het verleden werd er niet altijd gewerkt met de meest geschikte materialen en technieken. Hierdoor verkeren heel wat balkons en parkeerdaken in slechte staat, met scheuren, waterinsijpeling, betonrot en andere euvels tot gevolg”, vertelt John Van Vooren, directeur van de divisie Energetische Renovatie bij Group Renotec. “Wij bij Group Renotec nemen deze balkonrenovatie projecten integraal onder handen en kiezen omwille van de kwaliteit en de betrouwbaarheid zo veel mogelijk voor een uitvoering in eigen beheer, met eigen personeel en materiaal.”

Een aantal van de huidige projecten waar Renotec aan werkt zijn onder andere Residentie Hansa in Merksem, Green Park in Berchem en Camilo Torres in Leuven. “De eerste uitdaging bij dergelijke projecten is iedereen bewustmaken van de nood aan renovatie. Op dat ogenblik moeten we mensen overtuigen om het verhaal op lange termijn te bekijken. Het uiteindelijke doel van energetische renovaties is energiebesparing, maar ook – en dat mag niet vergeten worden! – het verhogen van het comfort voor de bewoners én de (meer)waarde van hun eigendom”, legt John Van Vooren uit. “De tweede uitdaging is dan het financieringsverhaal. En ook in dat opzicht probeert Renotec mee te denken. Samen met alle betrokkenen starten we een voortraject en worden er verschillende scenario’s uitgewerkt en geëvalueerd.”

Win-winsituatie voor alle partijen 

“Ik heb soms het gevoel dat de markt actiever op zoek is naar oplossingen en dat de overheid achterop hinkt. Na het opstellen van de regelgeving is het volgens mij de taak van de overheid om de energetische renovatiegolf te versnellen en op tempo te houden”, aldus Van Vooren.

“Bij Renotec willen we wél dat stapje verder gaan en zoeken we graag mee naar innovatieve concepten die een win-winsituatie voor alle partijen creëren. In 2016 introduceerde Renotec daarom het concept Renocom, een unieke a-tot-z-renovatieformule die veel verder gaat dan enkel balkonrenovatie. Bij Renocom is er slechts één contactpersoon is voor het ontwerp, de bouw, de financiering én het onderhoud. Hierbij worden de eigenaars en de bewoners maximaal ontzorgd, waardoor dergelijke ingrijpende verbouwingen zeer vlot kunnen verlopen. Deze formule zorgt voor tijdswinst, een betere opvolging, minder fouten, betere en vaste prijzen en een maximaal comfort voor de klant.”

Lees het volledige artikel

Gerelateerde blog artikelen