Muurhagedis-vriendelijk herstel van oude abdijmuren in Heverlee

De muurhagedis is een warmteminnend reptiel. Deze zuidelijke soort is in Vlaanderen aan een stevige opmars bezig. Eén van de oudste gekende populaties van Vlaanderen bevindt zich langs een spoorlijn in Heverlee, ter hoogte van de Abdij van ’t Park. Toen Renotec de muren rond de abdij enkele jaren geleden restaureerde, is er ook rekening gehouden met de grote populatie muurhagedissen. Hebben onze inspanningen hun vruchten afgeworpen? Lees het in het blogbericht. 

Dag van de Biodiversiteit

Vandaag, 22 mei, is het de internationale dag van de biodiversiteit. Dat biologische diversiteit één van de pijlers is van onze MVO-werking (maatschappelijk verantwoord ondernemen), kon je al eerder lezen op onze blog. In de tuin van ons kantoor in Geel vind je onder andere een insectenhotel, werken we met inheemse plantensoorten en hebben we onze eigen bijenkolonie.  Maar ook op de werven komen we soms speciale diertjes tegen. Ook hier besteden we er aandacht aan. Zo ook bij de restauratie van een abdijmuur in Heverlee. Daar moesten we rekening houden met een groep hagedissen. Enkele jaren later ging Natuurpunt kijken of onze inspanningen hun vruchten hadden afgeworpen. Hieronder hun verslag.

Meer dan 100 hagedissen

Op basis van oudere waarnemingen kon worden achterhaald dat de muurhagedis  al ca. 20 jaar aanwezig is op en rond de muren van de abdij. Onderzoek door de reptielen- en amfibieënwerkgroep van Natuurpunt heeft aangetoond dat deze populatie uit honderden exemplaren bestaat. Bovendien bleek ook dat de populatie zich almaar verder uitbreidt. 

Abdij van’t Park

De Abdij van’t Park is een Norbertijnenabdij.  Godfried I met de Baard, graaf van Leuven en hertog van Neder-Lotharingen, stichtte de abdij in 1129. Rondom de abdij loopt een 2,2 km lange muur die de abdij afschermt. Om deze stille stenen, getuigen van een ver verleden, in stand te kunnen houden, waren herstelwerkzaamheden nodig. In 2017 begon de restauratie. Renotec bouwde de ontbrekende muurdelen weer op en we herstelden de bovenzijden van de muren. Bepaalde delen van de muur zijn geschiedkundig echter te waardevol om te herstellen.

Waardevolle ecologie

Oude muren zijn niet alleen geschiedkundig maar ook ecologisch erg belangrijk. Vrij snel koloniseerden muurhagedissen de oude muren op het domein van de abdij van Heverlee vanuit de spoorwegberm. Voor deze soort vormden de ruwe, zonbeschenen muren met vele spleten en gaten immers een ideaal leefgebied. Op vraag van de werkgroep natuur van de ‘Vrienden van de abdij van’t Park’ hielden we bij de herstelwerkzaamheden maximaal rekening met de aanwezigheid van zeldzame ‘muurflora’ en de muurhagedissen.

De restauratie met respect voor de biodiversiteit

We herstelden en voegden een oude zuid-zuidwest georiënteerde muur. Andere delen bouwden we over tientallen meters opnieuw op. In overleg met alle partijen, beslisten we om een aantal gaten in de muren niet op te voegen. Deze holtes vormden immers ideale schuilplaatsen voor de muurhagedissen.  We brachten alle  interessante holtes in kaart. Deze markeerden we met een bamboestokje voor de voegers-van-dienst. Dit was het signaal dat deze moesten worden bewaard. De vakmannen creëerden ook nieuwe holtes door halve stenen in te metsen en telkens één voeg niet af te werken. Een andere methode is om een buisje tussen de stenen in te werken dat na het voegen te verwijderen. In sommige delen van de nieuwe gemetste muren voorzagen we zelfs één nieuw gaatje per m²

Een paar jaar na de herstelwerken blijkt dat deze maatregelen goed aanslaan. Ondanks de impact en de duur van de werkzaamheden zien we nu nog steeds muurhagedissen op deze herstelde muren. De dieren gebruiken de nieuwe gaten dankbaar. Of tot wat kennis, overleg en wat goede wil kan leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Gerelateerde blog artikelen